ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่องอาม่า โดย พิง ลำพระเพิงเรื่องอาม่า โดย พิง ลำพระเพิง
อาม่าเดินทางจากจีนมาอยู่เมืองไทยได้หกสิบสามปีแล้ว ด้วยแรงบันดาลใจจากภาพที่เห็นพระเจ้าอยู่หัว เหงื่อหยดเป็นเม็ดที่ปลายจมูก จึงทำให้อาม่า อยากจะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยังอยากจะรู้ความหมายอย่างถ่องแท้อีกด้วย เพราะอาม่ารู้สึกว่า เมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญ อาม่าอยากให้ลูกหลาน ไม่เพียงยืนตางด้วยหัวเข่า แต่อยากให้ยืนตรงด้วยหัวใจ มากกว่า
อาม่าเข้าเรียนโรงเรียนสอนภาษา เพื่อศึกษาความหายของบทเพลง ระหว่างนั้นเอง อาม่าก็ค้นพบว่า คนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ความหมายของเพลงสรรเสริญพระบารมีเหมือนกัน ส่วนใหญ่ก็ยืนตรงกันเรื่อยเปื่อย ไม่ได้ซาบซึ้ง ถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน ที่ได้กระทำต่อระสกนิกรของพระองค์
อาม่าบอกเล่าเรื่องราวที่มาอาศัยแผ่นดินใหญ่อยู่สุขสบายให้อาหมวยฟัง อาหมวยเล่าต่อให้อาตี๋รู้เรื่อง ถึงที่มาของเหงื่อเม็ดใส ปลายจมูกของพระเจ้าอยู่หัว จนอาตี๋เป็นเด็กซาบซิ้ง และอยากเช็ดเงื่อเม็ดนั้นให้พระเจ้าอยู่หัว โดยที่ไม่อยากให้พระองค์ต้องทรงเหนื่อยหนักกว่าที่ทรงเป็นมา
ในที่สุดอาม่าก็เข้าใจความหมายของเพลงสรรเสริญ และยังทำให้ตระกูล รุ่นลูก และหลานเข้าใจ และลึกซึ้ง ถึงเหงื่อทุกหยดที่พระเจ้าอยู่หัว ทรงทำเพื่อคนไทยทุกคน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: