รวมงานเทศกาลเดือนกุมพาพันธ์

กุมภาพันธ์

งานกาชาด ดอกฝ้ายบาน มะขามหวามเมืองเลย จังหวัดเลย
งานมหกรรมหุ่นฝางนก งานของดี และงานกาชาด จังหวัดชัยนาท
งานเมืองสามหมอก จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งานพระนครคีรีเมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี
งานไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่
งานสะโตกช้างลำปาง จังหวัดลำปาง
งานไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง จังหวัดแพร่
งานนมัสการพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
งานนมัสการองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี
งานมหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์
งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด จังหวัดมหาสารคาม
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
งานวันมะปรางหวาน และของดีที่นครนายก จังหวัดนครนายก
งานวันวีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
งานนมัสการรอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานนบพระเล่นเพลงและฉลองมรดกโลก จังหวัดกำแพงเพชร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: